Odwiedza nas 88 gości oraz 0 użytkowników.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM prowadzonym w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na wybór wykonawcy zadania : Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących na potrzeby prowadzenia zajęć nauki i doskonalenia pływania  na lekcjach w-f dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach.

 

Rekrutacja 2020-2021

DWA - Dziecięca Wszechnica Architektury - REKRUTACJA

Podręczniki 2020-2021

Rekrutacja - Praca

Integracja Paniówki

Dziennik elektroniczny

Profilaktyka uzależnień

Pomoc dla uzależnionych od alkoholu i narkotyków

Platforma edukacyjna

Lepsza szkoła