Odwiedza nas 268 gości oraz 0 użytkowników.

 

 

Październik 2019

Laureat Konkursu

OSE WYZWANIE

Dla Pana Łukasza Nowaka- zdobycie pracowni multimedialnej dla ZSP Paniówki

Czerwiec 2019

Certyfikat Szkoła z pasją do matematyki

Dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach

Czerwiec 2019

Certyfikat Szkoły Mistrzów Kodowania

Dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach

31 sierpnia 2018

Certyfikat "Szkoły z klasą"

w roku szkolnym 2017/2018

Dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach

14 czerwca 2018

Tytuł "Przyjazna szkoła"

w ramach rządowej Kampanii "Razem raźniej"

Dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach

24 listopada 2017

Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji

Innowacyjna szkoła 2017/2018

Dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach

19 października 2017

Nagroda Specjalna Przewodniczącej Jury

Dr Danuty Elsner

w Ogólnopolskim Konkursie

Super Dyrektor 2017

Dla Dyrektor Małgorzaty Wiśniewskiej za wykazanie się zdolnościami przywódczymi w sytuacji ciągłego przekształcania szkoły i konieczności integrowania grona pedagogicznego oraz społeczności szkolnej

17 października 2017

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej

Dla Dyrektor Małgorzaty Wiśniewskiej za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej

2-3 grudnia 2016

III miejsce w konkursie

Mentor Roku

Dla Pana Marka Mnicha za stworzenie scenariusza lekcji z użyciem nowoczesnych technologii

4 listopada 2016

Grand Prix w konkursie Architektura Roku Województwa Śląskiego

w kategorii obiekt

Dla architektów Marcina Jojko

i Bartłomieja Nawrockiego za projekt przedszkola w Paniówkach

24 października 2016

Nagroda Marszałka w kategorii Obiekt Użyteczności Publicznej

w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego

Dla architektów Marcina Jojko

i Bartłomieja Nawrockiego oraz Urzędu Gminy Gierałtowice za najlepsze rozwiązania urbanistyczne

i architektoniczne

25 kwietnia 2015

Dyplom i Statuetka Laur Filatelistyczny

Dla Dyrektor Małgorzaty Wiśniewskiej za całokształt działalności na rzecz rozwoju filatelistyki młodzieżowej

Czerwiec 2014

Certyfikat szkoły gotowej na TIK

Dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Gimnazjum nr 2

27 września 2012

Wyróżnienie „Zasłużony dla Gminy Gierałtowice”

Dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach w uznaniu zasług

i w podziękowaniu za wkład w rozwój oświaty w Gminie Gierałtowice

Styczeń 2010

Certyfikat jakości „Szkoła Przedsiębiorczości”

Dla Gimnazjum nr 2 w Paniówkach za kształtowanie wśród młodzieży przedsiębiorczości i aktywności

Rekrutacja 2020-2021

DWA - Dziecięca Wszechnica Architektury - REKRUTACJA

Podręczniki 2020-2021

Rekrutacja - Praca

Integracja Paniówki

Dziennik elektroniczny

Profilaktyka uzależnień

Pomoc dla uzależnionych od alkoholu i narkotyków

Platforma edukacyjna

Lepsza szkoła