Odwiedza nas 20 gości oraz 0 użytkowników.

24 kwietnia 2018 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Paniówkach odbył się III Gminny Konkurs Przyrodniczy Wiedzy o Polsce, do którego przystąpiły trzyosobowe zespoły uczniów klas IV-VI, wszystkich szkół gminy. Uczniowie przyjechali wraz ze swoimi opiekunami: p. Dorotą Nocoń, p. Barbarą Rapcia oraz p. Janina Kopel.

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy przyrodniczej wśród uczniów, jak też rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, inspirowanie
i wspieranie uzdolnień uczniów
do samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy. Ważnym celem edukacyjnym jest także kształtowanie właściwej postawy człowieka wobec przyrody.

W związku z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, w zadania konkursowe zostały wplecione elementy wydarzeń związanych z tym wydarzeniem.

Podczas trwania konkursu, widoczne było zainteresowanie uczniów różnorodnością, bogactwem i pięknem świata przyrody. Uczniowie mogli wykazać się umiejętnością stosowania zdobytej wiedzy w praktyce. Konkurencje konkursowe przebiegały w kilku etapach i odznaczały się dużą różnorodnością polegającą m.in. na rozpoznawaniu skał występujących w Polsce, przeliczaniu odległości na mapie za pomocą skali, a także znajomości parków narodowych Polski. Uczniowie mieli możliwość zdobywania punktów zespołowo oraz samodzielnie dla zespołu. Każda konkurencja wymagała wiedzy zdobytej na lekcjach przyrody.

Swoją obecnością zaszczyciła nas kierownik Referatu Edukacji
i Zdrowia Gminy Gierałtowice, p. Barbara Mansfeld, która z p. dyrektor Małgorzatą Wiśniewską wręczyła nagrody i dyplomy.

I miejsce zajęła szkoła z Paniówek, którą reprezentowali:

Agata Szczudlak, Amelia Wyrobek, Stanisław Boruch.

II miejsce szkoła z Gierałtowic;

III miejsce szkoła z Chudowa ;

IV miejsce szkoła z Przyszowic.

 

Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom serdecznie gratuluję, dziękuje za wspaniałą zabawę oraz zapraszam do kolejnych edycji konkursu.

organizator konkursu

mgr Ewa Zmarzły

 

Rekrutacja 2020-2021

DWA - Dziecięca Wszechnica Architektury - REKRUTACJA

Podręczniki 2020-2021

Rekrutacja - Praca

Integracja Paniówki

Dziennik elektroniczny

Profilaktyka uzależnień

Pomoc dla uzależnionych od alkoholu i narkotyków

Platforma edukacyjna

Lepsza szkoła