Odwiedza nas 85 gości oraz 0 użytkowników.

1. Organizatorem konkursu pt. „STROIK BOŻONARODZENIOWY" jest Świetlica Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Paniówkach.

2. CELE KONKURSU

Celem konkursu jest:

- edukacja dzieci w zakresie poznawania obyczajów, symboliki i znaczenia świątecznych elementów związanych z obrzędowością ludową,

- kultywowanie tradycji i folkloru związanego ze świętami Bożego Narodzenia,

- rozwijanie kreatywności, innowacyjności poprzez pobudzenie aktywności twórczej dzieci, na bazie tradycji ludowej,

- kształtowanie wyobraźni plastycznej,

- rozwijanie zdolności manualnych.

3. TECHNIKI WYKONANIA

Stroiki mogą być tradycyjne - wykonane z naturalnych materiałów, takich jak: orzechy, suszone owoce, szyszki, kora, sztuczne igliwie, ozdoby zrobione z bibuły, papieru, opłatka, nici, masy solnej, modeliny, słomy, siana, zboża, drewna, zasuszonych roślin, waty oraz elementów wykonanych samodzielnie (np. bombki).

4. KATEGORIA KONKURSU

- Kategoria I – klasy I – III Szkoły Podstawowej

- Kategoria II – klasy IV – VII i klasy gimnazjalne

5. FORMA PRACY: indywidualna, powinny być funkcjonalne, czyli takie którymi można udekorować świąteczny stół. Kryterium wyróżniania prac konkursowych będzie pomysłowość i odzwierciedlenie tematu konkursu.

6. UCZESTNICY KONKURSU

Konkurs skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II z oddziałami gimnazjalnymi.

6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez dostarczenie stroika do osób odpowiedzialnych wraz karteczką z imieniem, nazwiskiem i klasą.

2. Każdą pracę należy podpisać, tj. podać : imię i nazwisko ucznia oraz klasę

3. Stroiki wraz z załączoną wizytówką należy dostarczyć do dnia 18 XII 2017r. do świetlicy szkolnej lub do gabinetu inspektora ds. BHP.

4. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez Organizatora, zwana dalej „Komisją”.

- Komisja zobowiązana jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac.

- Jury będzie zwracało uwagę na: - oryginalność kompozycji, - brak elementów gotowych, - estetykę wykonania, - kolorystykę, - wykorzystanie materiałów naturalnych, - wkład pracy.

- Organizator nie zwraca uczestnikom prac biorących udział w Konkursie. Będą one sprzedawane na kiermaszu świątecznym, a dochód zostanie przekazany na zakup gier i zabaw na świetlicę szkolną.

- Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 19 XII 2017r.

- Lista laureatów będzie udostępniona na stronie internetowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Paniówkach

- Spośród zgłoszonych do konkursu wytworów, komisja wybierze prace, które zostaną wyróżnione.

- Laureaci I, II, III miejsca w obu kategoriach otrzymują nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Osoby wyróżnione otrzymują dyplomy - podziękowania.

Rekrutacja 2020-2021

DWA - Dziecięca Wszechnica Architektury - REKRUTACJA

Podręczniki 2020-2021

Rekrutacja - Praca

Integracja Paniówki

Dziennik elektroniczny

Profilaktyka uzależnień

Pomoc dla uzależnionych od alkoholu i narkotyków

Platforma edukacyjna

Lepsza szkoła