Odwiedza nas 29 gości oraz 0 użytkowników.

W czwartek 24 listopada w naszej szkole miała miejsce uroczystość otwarcia Zielonej Pracowni. Pracownia wyposażona w nowoczesne zaplecze techniczno-informatyczne i różnorodne środki dydaktyczne powstała dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W szkole powstało miejsce przyjazne uczniom, w którym zdobywanie wiedzy kojarzy się z odkrywaniem, badaniem i samodzielnym poznaniem świata. Zielona Pracownia jest też miejscem inspirującym do działań na rzecz ochrony środowiska. Przecięcia wstęgi w czasie otwarcia dokonała Dyrektor Małgorzata Wiśniewska wspólnie z Panią Ewa Cofała- przedstawicielem Zespołu Ochrony Przyrody, Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowotnej WFOŚiGW oraz Wójtem Gminy Gierałtowice Panem Tomaszem Kowol. W uroczystości uczestniczyli również pracownicy Urzędu Gminy w Gierałtowicach, sołtys Paniówek oraz zaproszeni dyrektorzy placówek oświatowych gminy. Wartość projektu wyniosła 30 000 zł, z czego 24000 zł finansował WFOŚiGW, natomiast 6000 zł stanowiło wkład własny. Miejscem realizacji zadania jest sala nr 1 w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach. Termin realizacji zadania: 01.06.2017-30.10.2017

 

K.Karcz

 

Rekrutacja 2020-2021

DWA - Dziecięca Wszechnica Architektury - REKRUTACJA

Podręczniki 2020-2021

Rekrutacja - Praca

Integracja Paniówki

Dziennik elektroniczny

Profilaktyka uzależnień

Pomoc dla uzależnionych od alkoholu i narkotyków

Platforma edukacyjna

Lepsza szkoła