Odwiedza nas 264 gości oraz 0 użytkowników.

„Szkoła współpracy – uczniowie z pasją, nowocześni rodzice

i kreatywni nauczyciele – kapitałem szkoły XXI wieku.”

– to temat debaty, którą zorganizował w piątek 27 X

Samorząd Uczniowski.

IMG 0933

Na debatę z młodzieży zostali zaproszeni przedstawiciele klas VI i VII, klas II i III gimnazjum, Samorząd Uczniowski i Rzecznik Praw Ucznia. Gościliśmy Dyrekcję ZSP panią Małgorzatę Wiśniewską, p. Karinę Karcz, byli opiekunowie SU p. Marzena Wyrobek i p. Marek Mnich oraz Rzecznik Praw Ucznia p. Bożena Benson, p. Ewelina Lechus i p. Judyta Morawiec.  Radę Rodziców reprezentowała pani Izabela Domin.

 

IMG 0925

Na początku uczniowie zostali zapoznani ze szczegółami programu „Szkoła z klasą”, do którego przystąpiliśmy w tym roku szkolnym. Został przedstawiony krótki film. Koordynator zespołu p. Ewelina Lechus, która zwróciła uwagę na wybrany obszar, jakim jest Pasja do nauki. „Dzisiejsze spotkanie jest świetną chwilą, w którym padnie wiele słów i spostrzeżeń dotyczących naszej szkolnej rzeczywistości. Chcemy wypracować konkretne wnioski i zdefiniować plany na ten rok szkolny.”

 

IMG 1015

„Dobrą szkołę można poznać po tym, że jej uczniowie są aktywni, przejawiają inicjatywę w uczeniu się, angażują się w sprawy szkoły i społeczności lokalnej, interesują się tym co dzieje się w świecie, są gotowi rozwiązywać problemy, które wokół siebie dostrzegają. Rozbudzenie i wspieranie takich postaw wymaga często od Dyrekcji i nauczycieli zaplanowanych i przemyślanych działań, często wykraczających poza szkolną rutynę.

 

Szkoła organizuje naukową, społeczną, kulturalną i sportową aktywność uczniów. To miejsce, gdzie każdy uczeń może znaleźć ofertę odpowiadającą swoim potrzebom i zainteresowaniom.  Aktywność uczniów stwarza klimat danej szkoły. Chcemy dziś rozmawiać o tym jaka jest nasza szkoła, jakie są inicjatywy młodych, zarówno w ramach zajęć pozalekcyjnych, jak i poza lekcjami…” – powiedział na początku opiekun SU p. Marek Mnich.

 

IMG 0985

Uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami na lekcjach wychowawczych wypracowywali w październiku stanowisko na sześć tematów, zaproponowanych przez Samorząd Szkolny. Tematy dotyczyły pozalekcyjnego życia szkoły, wykorzystania nowych technologii na lekcjach, działań podejmowanych przez uczniów w naszej szkole. Debatę poprowadził uczeń Jakub Hahn wprowadzając w poszczególne tematy. Panowała spokojna, miła atmosfera. Uczniowie mieli okazję rozmowy ze sobą, jak i z zaproszonymi gośćmi. Dyrektor ZSP p. Małgorzata Wiśniewska zabrała głos w wielu kwestiach, które zostały poruszone podczas debaty, dotyczących życia szkoły i nie tylko. Wypracowano konkretne działania, które stopniowo będą wdrażane w życie.

 

Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom oraz zaangażowanym w przygotowanie dzisiejszego spotkania.

MM

 

 

 

 

Rekrutacja 2020-2021

DWA - Dziecięca Wszechnica Architektury - REKRUTACJA

Podręczniki 2020-2021

Rekrutacja - Praca

Integracja Paniówki

Dziennik elektroniczny

Profilaktyka uzależnień

Pomoc dla uzależnionych od alkoholu i narkotyków

Platforma edukacyjna

Lepsza szkoła