Odwiedza nas 76 gości oraz 0 użytkowników.

WITAMY RODZICÓW UCZNIÓW ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W PANIÓWKACH

w nowym roku szkolnym 2017/2018

Informujemy, że składka na Radę Rodziców pozostała utrzymana na dotychczasowym poziomie i wynosi 70,00 zł na cały rok.

Zmianie ulega jedynie opłata za rodzeństwo uczęszczające do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach. Jeżeli do Zespołu uczęszcza rodzeństwo bez względu na to czy do klasy Szkoły Podstawowej czy do klas Gimnazjalnych wtedy opłaty kształtują się następująco: 70zł za I dziecko, 30zł za II dziecko, każde kolejne zwolnione jest z opłaty.

Wpłat można dokonywać bezpośrednio na numer konta Rady Rodziców. Zostały utworzone nowe konta, na które można wpłacać składki:

Dla uczniów szkoły podstawowej

Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedz. w Knurowie
nr rachunku 28 8454 1053 3001 0043 3550 0001 


Dla uczniów oddziałów Gimnazjalnych

Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedz. w Knurowie
nr rachunku 98 8454 1053 3001 0043 3550 0002 


(Ważne aby w tytule płatności podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę). Składkę można będzie również opłacić u Skarbników klasowych na kolejnym Zebraniu Rodziców t.j 15 listopada br

Bardzo prosimy aby Wpłat dokonać do końca listopada br.

Rozliczenie wpływów i wydatków za rok szkolny 2016/2017 zamieszczamy na stronie szkoły

Rada Rodziców dziękuje Rodzicom za dokonane wpłaty zapewniając, że zgromadzone środki przeznaczone są na uatrakcyjnienie pobytu w szkole Naszym dzieciom :)

 

Rada Rodziców

Rekrutacja 2020-2021

DWA - Dziecięca Wszechnica Architektury - REKRUTACJA

Podręczniki 2020-2021

Rekrutacja - Praca

Integracja Paniówki

Dziennik elektroniczny

Profilaktyka uzależnień

Pomoc dla uzależnionych od alkoholu i narkotyków

Platforma edukacyjna

Lepsza szkoła