Odwiedza nas 81 gości oraz 0 użytkowników.

       Z ogromną radością gratulujemy naszej Pani Dyrektor Małgorzacie Wiśniewskiej, która odebrała dwie cenne nagrody.

17 października 2017 w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach z rąk II Wicewojewody Mariusza Trepki i Śląskiego Kuratora Oświaty Urszuli Bauer odebrała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. Nagroda ta jest przyznawana nauczycielom, którzy  mają wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, w tym m. in. w zakresie kształtowania najważniejszych umiejętności uczniów określonych w podstawie programowej, rozwiązywania problemów o charakterze wychowawczym lub socjalnym uczniów,  działań innowacyjnych, pracy organizacyjnej na rzecz szkoły, współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym, działań na rzecz oświaty w wymiarze co najmniej regionalnym.

 

http://kuratorium.katowice.pl/index.php/wazne/medale-i-nagrody-dla-najlepszych-nauczycieli/

 

 

„Za wykazanie się zdolnościami przywódczymi w sytuacji ciągłego przekształcania szkoły i konieczności integrowania grona pedagogicznego oraz społeczności szkolnej. I za to, że dobro dziecka jest dla niej zawsze najważniejsze” z rąk dr Danuty Elsner- przewodniczącej kapituły odebrała Nagrodę Specjalną Super Dyrektora Szkoły. Gala IV edycji konkursu organizowanego przez miesięcznik „Dyrektor Szkoły” i kwartalnik „Przed Szkołą” odbyła się 19 października w Centrum Olimpijskim w Warszawie.

 

Pani Dyrektor gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Rekrutacja 2020-2021

DWA - Dziecięca Wszechnica Architektury - REKRUTACJA

Podręczniki 2020-2021

Rekrutacja - Praca

Integracja Paniówki

Dziennik elektroniczny

Profilaktyka uzależnień

Pomoc dla uzależnionych od alkoholu i narkotyków

Platforma edukacyjna

Lepsza szkoła