Odwiedza nas 89 gości oraz 0 użytkowników.

Informujemy, że pod niżej zamieszczonym linkiem znajdują się regulaminy wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów woj. śląskiego w roku szkolnym 2017/2018, które zawierają szczegółowy zakres wiedzy i umiejętności wymagany na poszczególnych etapach konkursów oraz wykaz proponowanych lektur:

 

http://kuratorium.katowice.pl/index.php/szkoly-i-organy-prowadzace/konkursy-olimpiady-turnieje/wojewodzkie-konkursy-przedmiotowe-organizowane-przez-slaskiego-kuratora-oswiaty/regulaminy-wojewodzkich-konkursow-przedmiotowych-rok-szkolny-20172018/

 

Uczniowie szkół podstawowych mogą przystąpić do konkursu z języka polskiego, angielskiego, niemieckiego, historii i matematyki. Uczniowie gimnazjum mogą się sprawdzić w konkursach wymienionych wyżej oraz dodatkowo z chemii, biologii, geografii i wiedzy o społeczeństwie.

Korzyści dla laureatów:

  1. ocena celująca z przedmiotu,
  2. zwolnienie z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego i po ósmej klasie,
  3. rekrutacja do szkoły ponadgimnazjalnej poza kolejnością,
  4. stypendium Wójta Gminy Gierałtowice.

Etap I – szkolny rozpoczyna się w listopadzie. Gorąco zachęcamy do udziału i życzymy kwalifikacji do kolejnych etapów- rejonowego i wojewódzkiego.

Rekrutacja 2020-2021

DWA - Dziecięca Wszechnica Architektury - REKRUTACJA

Podręczniki 2020-2021

Rekrutacja - Praca

Integracja Paniówki

Dziennik elektroniczny

Profilaktyka uzależnień

Pomoc dla uzależnionych od alkoholu i narkotyków

Platforma edukacyjna

Lepsza szkoła