Odwiedza nas 272 gości oraz 0 użytkowników.

Po konsultacji z Wójtem Gminy Gierałtowice  Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego odwołuje  w dniu 13 lutego 2017r. zajęcia dydaktyczne oraz opiekuńcze dla uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II oraz Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła w Paniówkach.

Przyczyną odwołania lekcji  jest awaria ogrzewania. W szkole będzie funkcjonowała świetlica, ale tylko dla dzieci, którym rodzice nie mogą w tym dniu zapewnić opieki.

Jednocześnie informuje, że w poniedziałek 13.02.br., na stronie internetowej zespołu zostanie podana informacja o przewidywanym terminie usunięcia awarii  i  dniu wznowienia pracy szkół. 

 

Przedszkole  w budynku starej szkoły, dla dzieci sześcioletnich, pracuje bez zmian.

 

Dyrektor  Małgorzata  Wiśniewska

Rekrutacja 2020-2021

DWA - Dziecięca Wszechnica Architektury - REKRUTACJA

Podręczniki 2020-2021

Rekrutacja - Praca

Integracja Paniówki

Dziennik elektroniczny

Profilaktyka uzależnień

Pomoc dla uzależnionych od alkoholu i narkotyków

Platforma edukacyjna

Lepsza szkoła