Odwiedza nas 86 gości oraz 0 użytkowników.

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i gimnazjum do udziału w Powiatowym Konkursie Plastycznym pn.  "Straż Pożarna w mojej gminie- wczoraj i dziś". Konkurs adresowany jest do:
- uczniów szkół podstawowych I-III,
- uczniów szkół podstawowych IV-VI,
- uczniów szkół gimnazjalnych.
Prace konkursowe należy przesłać do 9 grudnia 2016 roku na adres Starostwa Powiatowego w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta Starostwa (decyduje data wpływu do Starostwa, a nie data stempla pocztowego).

Szczegóły dotyczące organizacji Powiatowego Konkursu Plastycznego zawarte są w Regulaminie.

 

Powiatowy Konkurs Plastyczny „Straż pożarna w mojej Gminie – wczoraj i dziś”

 

REGULAMIN - STRONA POWIATU

 

Rekrutacja 2020-2021

DWA - Dziecięca Wszechnica Architektury - REKRUTACJA

Podręczniki 2020-2021

Rekrutacja - Praca

Integracja Paniówki

Dziennik elektroniczny

Profilaktyka uzależnień

Pomoc dla uzależnionych od alkoholu i narkotyków

Platforma edukacyjna

Lepsza szkoła