Odwiedza nas 116 gości oraz 0 użytkowników.

Wielkimi krokami przygotowujemy się do powrotu do szkoły 1 września 2020.

W chwili obecnej przygotowujemy procedury organizacji zajęć w szkole zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS. Wszelkie informacje będą do Was przesyłane przez dziennik elektroniczny, stronę Internetową szkoły oraz na platformie Teams.

Zapraszamy Was na inaugurację roku szkolnego 2020/2021, która w tym roku będzie miała inny przebieg niż dotychczas.

Do szkoły przychodzimy według następującego harmonogramu:

Godzina 8:00- klasy 4-8,

Godzina 9:30- klasy 2-3.

Klasy 2-8 w wyznaczonych godzinach spotkają się ze swoimi wychowawcami w przydzielonych salach. Nie będziemy mieli uroczystej akademii. Do szkoły zostaną wpuszczeni tylko i wyłącznie uczniowie i pracownicy szkoły.

Na godzinę 10:30 zapraszamy do szkoły pierwszoklasistów z jednym rodzicem. Wspólne spotkanie odbędzie się na sali gimnastycznej.

Do szkoły mogą przyjść tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz osoby nie przebywające na kwarantannie. W związku z brakiem możliwości zapewnienia minimalnego dystansu 1,5 m wskazane jest, aby uczniowie posiadali jakiekolwiek osłony nosa i ust. Konieczna jest dezynfekcja rąk przed wejściem. W drodze do i ze szkoły przestrzegamy aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach

Małgorzata Wiśniewska

Rekrutacja 2020-2021

DWA - Dziecięca Wszechnica Architektury - REKRUTACJA

Podręczniki 2020-2021

Rekrutacja - Praca

Integracja Paniówki

Dziennik elektroniczny

Profilaktyka uzależnień

Pomoc dla uzależnionych od alkoholu i narkotyków

Platforma edukacyjna

Lepsza szkoła