Odwiedza nas 254 gości oraz 0 użytkowników.

09 marca 2020r. w ramach Tygodnia Nowoczesnych Technologii w naszej szkole odbył się Gminny Konkurs Informatyczny „Master IT” dla uczniów klas IV-VI SP . W pierwszym etapie uczniowie zmagali się z testem online, który obejmował zagadnienia z szeroko pojętej informatyki, kompetencji cyfrowych oraz nowoczesnych technologii.

Po przebrnięciu etapu testowego, kolejnym wyzwaniem dla reprezentantów szkół z Paniówek, Gierałtowic i Przyszowic było rozwiązanie 6 zadań praktycznych, obejmujących zagadnienia arkusza kalkulacyjnego, edytora tekstu oraz prezentacji multimedialnej dotyczącej technologii VR oraz AR.

 

Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań technologią komputerową, poszerzanie wiedzy oraz stworzenie warunków do grywalizacji pomiędzy szkołami Gminy Gierałtowice.

Uczniowie stawili czoła wszystkich zadaniom a komisja konkursowa w składzie: Łukasz Nowak, Agnieszka Dąbek, Janina Kopel oraz Jolanta Halus stanęła przed trudnym zadaniem oceny poprawności wykonanych zadań.

Po podsumowaniu wszystkich punktów 1 miejsce zajęła Laura Nocoń z ZSP w Paniówkach, 2 miejsce zajął Kuba Burak z ZSP w Paniówkach a na najniższym podium stanął Adrian Gburek również z Paniówek.

Po intensywnym czasie pracy uczniowie mogli osobiście doświadczyć nowoczesnych technologii w postaci AR (rozszerzonej rzeczywistości) oraz zaprogramować roboty Lego EV3, co było edukacyjną wartością dodaną podczas organizacji tego konkursu.

Dziękujemy za obecność Panu Wójtowi Leszkowi Żogale, Pani Dyrektor Małgorzacie Wiśniewskiej oraz Pani Kierownik Referatu Oświaty Barbarze Mansfeld a Radzie Rodziców za pomoc i ufundowanie nagród dla naszych zwycięzców.

 

Rekrutacja 2020-2021

DWA - Dziecięca Wszechnica Architektury - REKRUTACJA

Podręczniki 2020-2021

Rekrutacja - Praca

Integracja Paniówki

Dziennik elektroniczny

Profilaktyka uzależnień

Pomoc dla uzależnionych od alkoholu i narkotyków

Platforma edukacyjna

Lepsza szkoła