Odwiedza nas 38 gości oraz 0 użytkowników.

 

„Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje” to hasło IX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci, który został zorganizowany przez KRUS.

Dziewiąta edycja Konkursu przebiegała pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego. W jej organizacji wsparły Kasę: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Partnerem strategicznym było Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Tegoroczne hasło konkursowe: „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje” miało zwrócić szczególną uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom z udziałem maszyn i urządzeń rolniczych oraz zachęcić dzieci do zapoznania się z zasadami bezpiecznego zachowania w obrębie gospodarstwa rolnego, zwłaszcza obecności pracujących maszyn i urządzeń rolniczych, a także uwrażliwić rodziców oraz opiekunów na czynności, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 roku życia.

           Z radością informujemy, że absolwentka Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Paniówkach Barbara Kędziorczyk uzyskała tytuł laureata I miejsca etapu wojewódzkiego oraz wyróżnienie Prezesa Kasy w II grupie wiekowej w etapie ogólnopolskim.

Podsumowanie etapu wojewódzkiego miało miejsce 10 maja w Częstochowie, natomiast uroczysta gala wręczenia nagród w etapie ogólnopolskim odbyła się 14 czerwca 2019 r. w Sali Odczytowej Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie.

Prezes KRUS Pani Aleksandra Hadzik, pogratulowała dzieciom wiedzy, talentu i pomysłowości oraz podziękowała rodzicom, opiekunom i nauczycielom uczestników za pomoc w upowszechnianiu wśród dzieci zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Zwróciła uwagę, że przez obserwację pracy rodziców dzieci uczą się bezpiecznych zachowań w gospodarstwie i unikania zagrożeń, zwłaszcza tych związanych z obecnością w gospodarstwie wielu maszyn i urządzeń.

Po przemówieniach i gratulacjach zostały wręczone dyplomy z wizerunkiem ich pracy oraz atrakcyjne nagrody ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pozostałych organizatorów, patronów medialnych Konkursu oraz firmy współpracujące i media branżowe.

Basi i jej nauczycielce Pani Beacie Łakomskiej gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Rekrutacja 2020-2021

DWA - Dziecięca Wszechnica Architektury - REKRUTACJA

Podręczniki 2020-2021

Rekrutacja - Praca

Integracja Paniówki

Dziennik elektroniczny

Profilaktyka uzależnień

Pomoc dla uzależnionych od alkoholu i narkotyków

Platforma edukacyjna

Lepsza szkoła