Odwiedza nas 259 gości oraz 0 użytkowników.

Informujmy, że czwartek 2 maja 2019r. zgodnie z zarządzeniem Dyrektora jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Szkoła zapewnia opiekę świetlicową dla uczniów potrzebujących takiej opieki.
Świetlica szkolna funkcjonuje zgodnie z planem.

Rekrutacja 2020-2021

DWA - Dziecięca Wszechnica Architektury - REKRUTACJA

Podręczniki 2020-2021

Rekrutacja - Praca

Integracja Paniówki

Dziennik elektroniczny

Profilaktyka uzależnień

Pomoc dla uzależnionych od alkoholu i narkotyków

Platforma edukacyjna

Lepsza szkoła