Odwiedza nas 83 gości oraz 0 użytkowników.

Szanowni Państwo.

Informuję, że od dnia 24 kwietnia 2019r. tj środy, szkoła w Paniówkach funkcjonuje zgodnie z przyjętym  planem lekcji na rok szkolny 2018/2019.
Proszę o systematyczne kontrolowanie zastępstw na kolejne dni,  które będą w razie potrzeby na bieżąco aktualizowane.

Szkoła nie ma zaległości w realizacji podstawy programowej, w związku z trwającą akcją strajkową, ponieważ ostatnie 2 tygodnie na mocy Zarządzenia dyrektora szkoły z dnia 21.09.2018r. były zaplanowane jako dni  wolne od zajęć dydaktycznych (rekolekcje oraz egzaminy zewnętrzne).

Kolejny i ostatni, w bieżącym roku szkolnym, dzień wolny od zajęć dydaktycznych w naszej szkole przypada na  2.05.2019r. Fakt potrzeby zapewnienia dziecku   w tym dniu na terenie szkoły  opieki świetlicowej, ze wskazaniem godzin,  należy zgłosić u wychowawcy klasy  lub w sekretariacie szkoły.


Z poważaniem
Małgorzata Wiśniewska

Rekrutacja 2020-2021

DWA - Dziecięca Wszechnica Architektury - REKRUTACJA

Podręczniki 2020-2021

Rekrutacja - Praca

Integracja Paniówki

Dziennik elektroniczny

Profilaktyka uzależnień

Pomoc dla uzależnionych od alkoholu i narkotyków

Platforma edukacyjna

Lepsza szkoła