Odwiedza nas 41 gości oraz 0 użytkowników.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa w obrębie obiektów szkolnych w Gminie Gierałtowice

Wójt Gminy Gierałtowice, w związku z notorycznymi przypadkami zatrzymywania się pojazdów osobowych w obrębie przejść dla pieszych oraz na chodnikach przy obiektach szkolnych w sposób niezgodny z obowiązującym prawem przypomina kierowcom o przepisach ruchu drogowego dotyczących zatrzymywania się i postoju pojazdów.

Zgodnie z art. 49 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1990 z późn. zm.) zabrania się zatrzymania pojazdu na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem.

Kwestie parkowania na chodniku reguluje art. 47 cytowanej ustawy, którego ust.1 pkt 2 mówi, że parkowanie na chodniku dozwolone jest pod warunkiem, że szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m.

Biorąc pod uwagę powyższe a jednocześnie troszcząc się o bezpieczeństwo naszych pociech apeluję o przestrzeganie tych przepisów. Zatrzymywanie pojazdów w miejscach niedozwolonych grozi karą mandatu w wysokości od 100 do 300 zł.

Rekrutacja 2020-2021

DWA - Dziecięca Wszechnica Architektury - REKRUTACJA

Podręczniki 2020-2021

Rekrutacja - Praca

Integracja Paniówki

Dziennik elektroniczny

Profilaktyka uzależnień

Pomoc dla uzależnionych od alkoholu i narkotyków

Platforma edukacyjna

Lepsza szkoła