Odwiedza nas 34 gości oraz 0 użytkowników.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA:

 6.30 –  8.30      Gromadzenie się dzieci. Zajęcia poranne w poszczególnych grupach.

                          Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem

                          zdolnym, czynności higieniczno – porządkowe.

 8.30 –   9.00     Śniadanie. Zabiegi higieniczne.                                      

 9.00 – 10.00     Zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego

                          programu wychowania przedszkolnego.

10.00– 12.00     Zajęcia dodatkowe, wycieczki, spacery. Czas spędzony na

                          placu zabaw: gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze.

Zabawy swobodne w kącikach wg zainteresowań dzieci.  

12.00 – 12.30    Przygotowania do obiadu. Obiad. Zabiegi higieniczne.                      

12.30 – 14.30    Leżakowanie (grupa najmłodsza). Zabawy relaksacyjne, czytanie

literatury dziecięcej, utrwalenie  wierszy, piosenek, zabawy na świeżym  

powietrzu, zabawy dowolne.

14.30 -  14.45    Przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek.                         

14.45 – 15.00    Zajęcia indywidualne.                      .

15.00 – 16.00    Zabawy ruchowe, dowolne. Zabawy  w ogródku przedszkolnym.

16.00-   17.00    Rozmowy z rodzicami, rozchodzenie się dzieci do domu.

Rekrutacja 2020-2021

DWA - Dziecięca Wszechnica Architektury - REKRUTACJA

Podręczniki 2020-2021

Rekrutacja - Praca

Integracja Paniówki

Dziennik elektroniczny

Profilaktyka uzależnień

Pomoc dla uzależnionych od alkoholu i narkotyków

Platforma edukacyjna

Lepsza szkoła