Odwiedza nas 84 gości oraz 0 użytkowników.

„Szkoła XXI wieku – nowe technologie w edukacji” to temat szkolnej debaty, która odbyła się w środę 13 marca 2019 r. Wśród zaproszonych gości znaleźli się P. Barbara Mansfeld, kierownik Referatu Oświaty i Zdrowia Gminy Gierałtowice, przedstawiciele Rady Pedagogicznej, na czele z Dyrekcją ZSP Panią Dyrektor Małgorzatą Wiśniewską oraz Panią Kariną Karcz. Na debatę przybyły również przedstawicielki Rady Rodziców Panie Ewelina Witkowska i Barbara Woźnica, Opiekun Samorządu Uczniowskiego Pani Marzena Wyrobek, szkolny Rzecznik Praw Ucznia Pani Bożena Benson oraz nasz informatyk Pan Łukasz Nowak. Nie zabrakło również absolwentów, którzy podzielili się z nami swoimi spostrzeżeniami. W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele wszystkich klas szkoły podstawowej począwszy od V do VIII oraz klasy trzecie gimnazjum, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego oraz szkolny Rzecznik Praw Ucznia.

IMG 1789

 

W słowie wstępnym organizator - prowadzący debatę Pan Marek Mnich zwrócił uwagę na kompetencje kluczowe szkolnej edukacji, którymi są:

  • * Czytanie ze zrozumieniem,
  • * Myślenie matematyczne,
  • * Komunikowanie się w języku ojczystym i obcym,
  • * Posługiwanie się nowoczesnymi technologiami
  • * Uczenie się pracy zespołowej.

Warunkiem przetrwania w błyskawicznie zmieniającej się wokół nas rzeczywistości jest podążanie za tempem zmian, które następują, również w edukacji. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań jest dla nauczania kluczowe. Innowacyjna szkoła musi być otwarta na rodzące się bardzo często różne inicjatywy uczniowskie.

IMG 1819

Tematem przewodnim debaty były nowe technologie. Reprezentanci przedstawili stanowiska swoich klas, wypracowane podczas godzin wychowawczych a dotyczące następujących zagadnień:

1) Czy Waszym zdaniem wyposażenie naszej szkoły w nowoczesne technologie sprzyja zdobywaniu wiedzy i nabywaniu nowych umiejętności. Jakie są mocne strony i problemy szkoły w tym zakresie.

2) W jakim stopniu nauczyciele na swoich lekcjach wykorzystują dostępne w szkole narzędzia multimedialne?

3)Czy Twoim zdaniem szkoła umożliwia prezentację Twoich zainteresowań i umiejętności związanych z wykorzystaniem nowych technologii?

4) Czy Twoim zdaniem współczesna szkoła mogłaby istnieć bez podręczników i zeszytów ćwiczeń? Czy zasoby sieci, ich dostępność wystarczą do zdobycia wiedzy, nowych umiejętności, odrobienia zadań, przygotowania się do konkursów i olimpiad?

5) Jakie zagrożenia mogą na Was czyhać w Internecie? Jak można się przed nimi uchronić? Jakie znasz zasady bezpiecznego korzystania z Internetu?

IMG 1834

Podsumowując…

Uczniowie naszej szkoły oraz absolwenci zauważają, że szkoła posiada bardzo dobrą bazę dydaktyczną. Na szczególną uwagę zasługują nowoczesna pracownia komputerowa oraz zestawy robotów do konstruowania i programowania.

Lekcje prowadzone z wykorzystaniem tablic interaktywnych są ciekawsze, pozwalają na lepsze zwrócenie uwagi uczniów na konkretnych tematach, a wiedza z nich wyniesiona pozostaje uczniom na dłużej. Z pewnością stosowanie nowych technologii podnosi efektywność nauki. Uczniowie dostrzegają, że wszystkie nasze pracownie wyposażone są w tablice interaktywne, bądź rzutnik. Sytuację rozwiązał również program Aktywna Tablica, z którego otrzymaliśmy wsparcie na zakup dwóch dodatkowych tablic interaktywnych oraz trzech rzutników.

 

Nauczyciele na swoich lekcjach wykorzystują dostępne narzędzia multimedialne. Wszystko zależy od lekcji, zakresu materiału oraz nauczyciela mającego znaczący wpływ na wybór środków dydaktycznych. Podczas debaty zwrócono uwagę na to, że powszechniejsze staje się korzystanie z podręczników w wersji elektronicznej, jednak nie zawsze jest to możliwe. Zdania były bardzo podzielone, czy całkowita rezygnacja z podręczników papierowych przyniosłaby pozytywny efekt. Dostrzeżono również, że wprowadzenie dziennika elektronicznego przyniosło wiele pozytywnych zmian, rodzice mają możliwość szybkiej komunikacji z nauczycielami, uczniowie mają stały dostęp do swoich ocen.

 

Uczniowie są świadomi zagrożeń, które mogą czyhać na nich w Internecie. Zwrócili uwagę na to, że należy zadbać o programy antywirusowe, o bezpieczeństw danych w sieci, trzeba być ostrożnym przy płatnościach internetowych, podszywaniu się pod inną osobę. Poruszyli również temat hejtu.

 

IMG 1794

 

Wnioski:

 

1) Zdaniem uczniów szkoła umożliwia prezentację zainteresowań i umiejętności związanych  z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Zwrócono jednak uwagę na fakt nieuczestniczenia uczniów w wielu konkursach, jakie sa organizowane. Ich zdaniem wynika to z niedoinformowania, uczniowie nie korzystają ze strony szkoły, na której można znaleźć informacje dotyczące konkursów. W związku z powyższym, należy udoskonalić formy przekazywania informacji o konkursach.

 

2) Zdaniem uczniów nauczyciele w swojej pracy wykorzystują w głównej mierze projektory, nieliczni pracują z tablicą multimedialną. Należy zwrócić uwagę na podnoszenie umiejętności wykorzystywania nowych technologii, zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli.

 

3) Zdaniem większości uczniów współczesna szkoła mogłaby istnieć bez podręczników i zeszytów ćwiczeń. Według nich torby są przeładowane, podręczniki nie zawsze mieszczą się w szafkach. Należy przeanalizować kwestie podręczników. Należy odciążyć tornistry, rozpoznać na których lekcjach byłaby możliwość rezygnacji z podręczników w formie papierowej na rzecz e-podręczników. Przemyśleć pomysł, aby podręczniki, z których uczniowie mogliby skorzystać, były na wyposażeniu klas.

 

4) Uczniowie zwrócili również uwagę, na fakt zbyt dużej liczby obiadów wydawanych na drugiej, długiej przerwie obiadowej. Konieczne jest przeniesienie części konsumujących na pierwszą przerwę obiadową.

 

Rekrutacja 2020-2021

DWA - Dziecięca Wszechnica Architektury - REKRUTACJA

Podręczniki 2020-2021

Rekrutacja - Praca

Integracja Paniówki

Dziennik elektroniczny

Profilaktyka uzależnień

Pomoc dla uzależnionych od alkoholu i narkotyków

Platforma edukacyjna

Lepsza szkoła