Odwiedza nas 36 gości oraz 0 użytkowników.

WIOSENNY KONKURS Z NAGRODAMI

CEL KONKURSU

Celem konkursu jest uwrażliwienie młodego człowieka na potrzeby świata przyrody, zmotywowanie do bliższego poznania ptaków polskich, powracających z zimowych stanowisk.

ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs „Ptak zwiastujący wiosnę” jest skierowany do uczniów szkoły podstawowej klas IV – VI.
 2. Model ptaka zwiastującego wiosnę można wykonać dowolną techniką.
 3. Ptak ma być modelem przestrzennym.
 4. Nie określa się wielkości pracy, ważne aby były zachowane proporcje oraz ubarwienie.
 5. Model należy wykonać samodzielnie, ale dopuszczane są prace wykonane w parach.
 6. Model należy zaopatrzyć w metryczkę z imieniem i nazwiskiem oraz klasą.
 7. Rozpoczęcie konkursu: 2.03.2016r.
 8. Termin przyjmowania prac: 18.03.2016r.
 9. Ogłoszenie zwycięzców: 21.03.2016r.
 10. W ocenie prac będzie brana pod uwagę: pomysłowość, oryginalność, walory estetyczne, zgodność z naturalnym okazem oraz zaangażowanie uczniów.
 11. Wystawa prac konkursowych: 21.03.2016r. – 31.03.2016r.
 12. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zatrzymania prac w szkole jako pomoc dydaktyczna.

NAJLEPSZE PRACE WYGRYWAJĄ!

Organizator konkursu: mgr Ewa Zmarzły

 

Rekrutacja 2020-2021

DWA - Dziecięca Wszechnica Architektury - REKRUTACJA

Podręczniki 2020-2021

Rekrutacja - Praca

Integracja Paniówki

Dziennik elektroniczny

Profilaktyka uzależnień

Pomoc dla uzależnionych od alkoholu i narkotyków

Platforma edukacyjna

Lepsza szkoła